Wat staat er in 2017 allemaal te gebeuren….

2017 wordt voor de GRSC specialisten weer een mooi jaar met veel ontwikkelingen. Onderstaand een paar onderwerpen die mijn interesse hebben.

Privacy

Voor de privacy specialisten onder ons wordt 2017 een druk jaar. Nu zitten we nog in de overgangsperiode, maar 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) toch echt van kracht.

Maatregelen zijn vaak zeer tijdsintensief! Het aanstellen van een Functionaris gegevensbescherming (FG) of een Data Protection Officer (DPO) met de juiste rapportagelijnen (TVB) is organisatorisch complex. Inventarisaties waar (in welke systemen) nu daadwerkelijk persoonsgegevens staan en wie daar de eigenaar van is, zijn vaak langlopende trajecten.

Governance

De nieuwe code voor Corporate Governance is in december 2016 gepubliceerd. Beursgenoteerde bedrijven moeten in 2018 over boekjaar 2017 conform deze nieuwe code rapporteren.

Informatie Technology

ICT is als een sneeuwbal die van een helling afrolt…Steeds groter en sneller en dus meer impact. Cloud, Internet of Things en Cyberaanvallen (zeg maar Cyber War) zijn drie thema’s die steeds zullen terugkeren.

ICT is ook altijd sneller dan de wetgeving. Op korte termijn zal bijvoorbeeld wetgeving over zelfrijdende auto’s noodzakelijk zijn. De techniek is er, nu nog de juridische kaders.

Vrijheid van meningsuiting

Nee, dit gaat niet over het proces van Geert Wilders. Het gaat wel over de relatie tussen het recht op privacy, het recht over vrijheid van meningsuiting versus de behoefte van overheden en opsporingsdiensten om af te luisteren, terug te hacken en burgers te volgen.

In de krant stonden al berichten over de discussie over het versleutelen van WhatsAp berichten, maar dat is maar één van de vele punten waar politiek en wetgeving hard in aanraking gaan komen met technische vooruitgang en ethische uitgangspunten. Zo staat er onder andere wetgeving van minister Plaskerk inzake de Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten op het programma waar het zgn sleepnetvissen een belangrijk onderdeel van is. Door (te?) ruime bevoegdheden kunnen ook onschuldige burgers worden afgeluisterd (telefoon, mail, website bezoek ed) en daarmee in hun grondrechten geschonden.