BoF – EC-Council – IAPP – ISACA – MSPug – NOREA – PvIB

BoFBits of Freedom

Komt op voor jouw vrijheid en privacy op internet. Deze grondrechten zijn onmisbaar voor je ontwikkeling, voor technologische innovatie en voor de rechtsstaat. Maar die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Je gegevens worden geanalyseerd en je internetverkeer wordt afgeknepen. Bits of Freedom zorgt ervoor dat jouw internet jouw zaak blijft.

EC-Council – The International Council of Electronic Commerce Consultants

De International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council) is een door leden gedreven organisatie. Zij beheren een aantal certificeringen op het gebied van IT Security, waarvan Certified Ethical Hacker (CEH) de meest bekende is.

IAPPInternational Association of Privacy Professionals

De organisatie voor Privacy specialisten. De IAPP beheert het register met Certified Information Privacy Professionals (CIPP) en aanverwante titels als CIPM en CIPT.

ISACA

Een onafhankelijke, nonprofit, wereldwijde vereniging op het gebied van IT Governance in de meest ruime zin des woords. ISACA beheert de registers met onder andere Certified Information Systems Auditor (CISA), CRISC en CISM.

MSPug Managing Successful Programmes user group

De MSP User Group is een vereniging die tot doel heeft het enige Nederlandstalige erkende platform te zijn voor het actief bijeenbrengen van kennis en ervaring op het gebied van de programmamanagement methodiek Managing Successful Programmes (MSP). Het doel van de vereniging is enerzijds de erkenning van de methode te vergroten en de inhoud ervan verder te verbeteren. Anderzijds vormen de professionalisering van de leden en het opbouwen van een actief netwerk de uitgangspunten van de vereniging.

NOREA – Nederlandse Orde van Register EDP Auditors

De beroepsorganisatie van EDP-Auditors / IT-Auditors. NOREA beheert het register met “Register EDP-Auditors” (RE’s).  Alleen een RE is bevoegd een wettige verklaring over IT af te geven (certificerende bevoegdheid). Vergelijk dit met een Register Accountant (RA) met een verklaring bij de jaarrekening. De meeste RE’s zijn in dienst van de Big Four, de overheid en grote Internal Audit afdelingen bij beursgenoteerde ondernemingen.

PvIBPlatform voor InformatieBeveiliging

Het PvIB is het kenniscentrum op het gebied van Informatiebeveiliging in Nederland. Zij organiseren ook veel, goed bezochte, bijeenkomsten.